Geef je brein rust

Algemeen

Alex Soojung-Kim Pang (52) auteur van het boek rust in uitvoering ontdekte na zijn burn-out dat hij met korte werkdagen veel productiever was dan met de lange werkdagen die hij gewend was te draaien vanuit Silicon Valley. In zijn nieuwe boek legt hij uit dat we creatiever worden door slim om te gaan met rustmomenten.

Hier zijn mijn persoonlijk tien lessen die ik van dit boek geleerd heb:

  1. De ervaring van succesvolle mensen (o.a. Churchill, Einstein etc.) laat zien dat bewust rusten helpt om te herstellen van stress en vermoeidheid.
  2. Rust is niet alleen een fysieke noodzaak, we moeten rust gaan zien als iets wat onze creativiteit bevordert.
  3. Als je met een project stopt, stop dan op het moment dat je de volgende stap kent.
  4. Het brein stopt niet als jij stopt, het brein werkt onbewust gewoon door.
  5. Je kunt rust nemen door vroeg op de staan, wandelingen te gaan maken,  middagslaapjes of te gaan schilderen.
  6. Bijzondere prestatie zijn het resultaat van tienduizend uur oefenen, twaalfeneenhalfduizend uur bewust rusten en dertigduizend uur slaap.
  7. Organiseer je leven rondom je werk. Net zoals grote denkers en uitvinden dat voor je ook gedaan hebben. Enkele van de grootste geniën werkten maar 4 tot 6 uur per dag! En behaalden misschien juist daardoor grootse resultaten.
  8. Om echt ‘detached’ te zijn en tot rust te komen moet je niet gestoord worden door dingen die met werk te maken hebben.
  9. In het boek staan talloze voorbeelden van mensen die door bewust ontspanning tal van boeken geschreven hebben of de meest lastige wetenschappelijk problemen opgelost hebben tijdens hun rustmoment.
  10. Laat je brein onderbewust doorwerken door hem bewust rust te gunnen door middel van een hobby of andere uitdaging. Diepgaand spel zoals Alex het noemt, zoals zeilen, bergbeklimmen en schilderen zijn belangrijke vormen van bewuste rust.